Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2010

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 1 940 49,2 23,7 818,2 28
Utvinning av mineral (B) 1 000 39,1 63,9 319,5 17
Tillverkning (C) 380 280 13 377,9 2 392,4 103 782,2 2 040
Försörjning av el, gas och vatten (D ja E) 9 220 296,3 3,5 5 699,7 58
Byggverksamhet (F) 31 430 1 299,5 74,9 4 662,4 252
Handel (G) 63 890 2 758,5 372,4 37 934,0 1 062
Transport och magasinering (H) 11 760 298,8 87,1 1 346,4 134
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 3 740 146,0 4,8 386,7 71
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 31 950 1 309,3 639,9 8 828,5 395
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 10 150 654,3 53,2 10 143,1 100
Fastighets- och uthyrningservice, resetjänster och andra stödtjänster (L, M ja N) 25 370 1 115,8 447,4 5 513,5 541
Utbildning, vård och omsorg, sociala och andra tjänster (P, Q, R ja S) 1 630 39,6 9,7 108,8 35
Alla näringsgrenar totalt 572 350 21 384,4 4 172,8 179 543,0 4 733
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 4. Finländska dotterbolag utomlands efter näringsgren år 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_004_sv.html

Dela