Publicerad: 27.4.2009

Förändringar i användningen av internet.Undersökningen om användning av informations- och kommunikationsteknik

Våren 2008 uppgav 83 procent av finländska 16-74-åringar att de använt internet under de senaste tre månaderna. Andelen hade stigit med fyra procentenheter från året innan. Internet används också regelbundet och ofta. Upp till 80 procent av nätanvändarna uppgav att de använder internet dagligen eller nästan dagligen. Bara fem procent använder internet månatligen eller mer sällan. Den dagliga användningen gäller i hög grad också äldre personer. Rentav 60 procent av de 65-74-åringar som hade använt internet under de senaste tre månaderna uppgav att de använder nätet dagligen. Den dagliga användningen av internet är vanlig också på nivån för totalbefolkningen. År 2008 hade 66 procent av alla 16-74-åringar använt nätet dagligen eller nästan dagligen.

Internetanvändningen i Europa

Datorer och internetförbindelser blir allt vanligare i europeiska hem. Våren 2008 hade redan nästan 90 procent av hemmen i vissa europeiska länder, såsom i Holland och de skandinaviska länderna, dator och internet. I dessa länder är ökning redan långsam, eftersom det knappt finns utrymme kvar för ökad användning. Däremot har ökningen varit snabb i vissa länder såsom Spanien, Rumänien och Slovakien.

Allt fler européer använder också internet.I EU steg den andel som använt internet under de senaste tre månaderna med fem procentenheter till 62 procent av hela befolkningen år 2008 jämfört med året innan.

Tidningar och nättidningar

Att läsa nättidningar är ett av de vanligaste användningsändamålen för internet.Över hälften av den 16-74-åriga befolkningen och omkring 70 procent av internetanvändarna läser nättidningar.Mest läses de av 25-44 åriga unga vuxna.Däremot är det inte speciellt vanligt att prenumerera på nättidningar.Nästan alla 45 år fyllda läster tidningar mycket regelbundet.Unga läser mer sällan tryckta tidningar än övriga åldersgrupper.

Användning av nätbanker

Under de senaste åren har det blivit vanligare att använda en nätbank för att betala räkningar och sköta andra bankärenden. År 2008 skötte 87 procent av internetanvändarna och 72 procent av alla 16-74-åringar, dvs. omkring 2,8 miljoner personer, ärenden via en nätbank. År 2004 använde hälften av befolkningen en nätbank. År 1998 hade något under en halv miljon finländare använt en nätbank. Att sköta bankärenden via en nätbank hör inte särskilt mycket samman med ålder hos internetanvändarna, då 80 procent av de 60-74-åriga internetanvändarna använde en nätbank.

Webbdeltagande

29 procent av alla 16-74-åringar hade följt med politik via internet.Att följa med politik via internet var vanligast bland de rätt så unga högutbildade invånarna i huvudstadsregionen eller i de större städerna.Också bland dem var andelen bara omkring hälften.Bara omkring var tionde av dem som följer med politik via internet deltar i den politiska diskussionen.

Uppgifterna framgår av rapporten Internetin käyton muutokset (ung. förändringar i användningen av internet) där undersökningen om användningen av informations- och kommunikationsteknik redovisas.I rapporten granskas hur vanligt det är att använda dator och internet, deras användningsändamål, webbdeltagandet, läsningen av tidningar och webbtidningar, internet och förändringen av kommunikationssätt, tillgången på tjänster i informationssamhället samt skötseln av bankärenden via internet.Undersökningen är EU-harmoniserad.Den genomförs i alla EU-medlemsländer och i vissa andra europeiska länder.

Källa: Internetin käytön muutokset. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008 tutkimuksen tuloksia. (ung. Förändringar i användningen av internet. Undersökning om användningen av informations- och kommunikationsteknik).(2009) Statistikcentralen.

Förfrågningar: Rauli Kohvakka (09) 1734 3448, Timo Sirkiä (09) 1734 2622 , tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 27.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [e-publikation].
ISSN=2341-8699. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2008/sutivi_2008_2009-04-27_tie_002_sv.html