Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2009

2009
Offentliggöranden