Finlands officiella statistik

Födda

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Barnafödandet vanligast bland 30 - 34-åringar
8.12.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar är barnafödandet idag vanligast bland 30 - 34-åringar, något vanligare än bland 25 - 29-åringar. Bland 35 - 39-åringar föds det relativt sett fler barn än bland 20 - 24-åringar, där fruktsamheten har minskat betydligt de senaste åren. När det gäller 40 - 44-åringar har fruktsamheten fortsatt att öka något. Ökningen började i mitten av 1970 - talet. Under de senaste fem åren har fruktsamheten minskat klart bland 20 - 34-åringar.

Nästa offentliggörande:
11.4.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/index_sv.html

Dela