Finlands officiella statistik

Födda

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fruktsamheten har minskat i alla utbildningsgrupper
4.12.2018
Enligt Statistikcentralen har det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor minskat i alla utbildningsgrupper sedan år 2010, då den nuvarande minskningen av fruktsamheten började. Bland kvinnor med utbildning på grundnivå har fruktsamhetstalet minskat med 25 procent och bland kvinnor med utbildning på högre nivå med 24 procent sedan år 2010. När det gäller kvinnor med utbildning på andra stadiet har fruktsamhetstalet minskat något mindre, med 20 procent.

Nästa offentliggörande:
26.4.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/index_sv.html