Finlands officiella statistik

Åklagarens avgöranden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Åklagaren avgjorde 72 000 ärenden år 2013
6.5.2014
Enligt Statistikcentralen avgjorde åklagaren 72 000 straffrättsliga ärenden år 2013, dvs. 7 procent färre än året innan. Åklagaren fattade beslut om att väcka åtal i 55 100 ärenden, dvs. i 77 procent av avgörandena. Antalet åtal sjönk med 8 procent jämfört med året innan. Antalet svarande vid besluten att väcka åtal var 73 700. Hos åklagaren avslutades 16 800 mål, av vilka största delen var åtalseftergifter.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Åklagarstatistiken omfattar två delhelheter, dels statistiken över ärenden som slutförts av åklagaren, dels statistiken över personer mot vilka åklagaren avstått från att väcka åtal. Den förstnämnda statistiken omfattar ärenden som slutförts av åklagaren och beslut om åtal fördelade efter åklagarämbete och brott. Den sistnämnda statistiken innehåller uppgifter om ärenden i vilka åklagaren har meddelat åtalseftergift av sanktionskaraktär och ärenden i vilka åtal av någon annan orsak inte väckts efter åtalseftergiftsgrund. När det gäller den förstnämnda statistiken är den statistikförda enheten ett mål, medan enheten i den sistnämnda är de personer mot vilka åtal inte väckts.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: brott, brottmål, straffprocess, åklagare, åtalade.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktionen av statistiken över åklagarens avgöranden har lagts ned
29.1.2015
Statistikproduktionen har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/index_sv.html

Dela