Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins orderingång ökade i juni med mer än hälften från året innan
10.8.2015
Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 54,4 procent större i juni 2015 än året innan. Den kraftiga ökningen förklaras av några stora orderingångar inom metallindustrin. Under januari - juni ökade orderingången med 9,1 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.9.2015

Beskrivning: ndexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beställningar, index, näringsgrenar, order, produktion, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om byte av basår för industrins orderingån
10.4.2013
Nytt basår för indexet för industrins orderingång är 2010.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.8.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/index_sv.html

Dela