Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins orderingång steg i september med 3,2 procent från året innan
10.11.2016
Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 3,2 procent större i september 2016 än året innan. Före september minskade orderingången utan avbrott under ett år. Ordervärdet är fortfarande på en låg nivå. Under januari - september sjönk orderingången med 10,2 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
9.12.2016

Beskrivning: ndexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beställningar, index, näringsgrenar, order, produktion, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om byte av basår för industrins orderingån
10.4.2013
Nytt basår för indexet för industrins orderingång är 2010.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/index_sv.html

Dela