Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins orderingång ökade i maj med 66,7 procent från året innan
10.7.2017
Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 66,7 procent större i maj 2017 än året innan. Den kraftiga ökningen förklaras av några stora orderingångar inom metallindustrin. Under januari - maj ökade orderingången med 21,9 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.8.2017

Beskrivning: ndexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beställningar, index, näringsgrenar, order, produktion, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om byte av basår för industrins orderingån
10.4.2013
Nytt basår för indexet för industrins orderingång är 2010.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/index_sv.html

Dela