Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins orderingång sjönk i juni med 33,2 procent från året innan
10.8.2016
Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 33,2 procent mindre i juni 2016 än året innan. Minskningen förklaras till stor del av det exceptionellt höga värdet på beställningar under motsvarande period året innan. Bakom detta låg bl.a. några stora order inom varvsindustrin. Under januari - juni sjönk orderingången med 12,3 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
9.9.2016

Beskrivning: ndexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beställningar, index, näringsgrenar, order, produktion, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om byte av basår för industrins orderingån
10.4.2013
Nytt basår för indexet för industrins orderingång är 2010.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.8.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/index_sv.html

Dela