Suomen virallinen tilasto

Ilmapäästöt toimialoittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomalaisten ilmapäästöt vähenivät vuonna 2015
5.10.2017
Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat hieman yli 58 miljoonaa tonnia vuonna 2015, mikä on noin 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Myös kasvihuonekaasuihin kuulumattomat päästöt laskivat edellisvuoteen verrattuna. Muun muassa pienhiukkaspäästöt laskivat yli 6 prosenttia edellisvuotisesta ollen tänä vuonna 31 tuhatta tonnia, kun taas rikkidioksidipäästöt laskivat noin 16 prosenttia vajaaseen 42 tuhanteen tonniin. Toimialoista lasku oli suurinta energiahuollossa, jonka kasvihuonekaasupäästöt laskivat hieman yli 18 prosenttia edellisvuodesta. Laskun seurauksena energiahuolto ei ole aiemmista vuosista poiketen enää suurin kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja. Vuonna 2015 teollisuuden osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli suurin, 25 prosenttia, energiahuollon 24 prosenttia, kuljetuksen ja varastoinnin 16 prosenttia ja maatalouden 13 prosenttia.

Seuraava julkistus:
26.9.2018

Kuvaus: Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista pienhiukkasiin ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmapäästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/index.html

Jaa