Suomen virallinen tilasto

Ilmapäästöt toimialoittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat energiahuollossa ja kuljetuksessa vuonna 2013
24.9.2015
Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat lähes 68 miljoonaa tonnia vuonna 2013. Kasvua edellisvuoteen oli 2,8 prosenttia. Energiahuollossa kivihiilen käyttö kasvoi yli kolmanneksen korvaten turpeen ja maakaasun käyttöä, minkä seurauksena toimialan kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 8 prosenttia. Vesi- ja ilmaliikenteessä suomalaisten ulkomailla käyttämän polttoaineen määrän kasvu lisäsi toimialan kasvihuonekaasupäästöjä noin 10 prosenttia. Energiahuollon osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli suurin, 28 prosenttia, teollisuuden osuus oli 21, kuljetuksen ja varastoinnin 17 ja maatalouden 11 prosenttia. Kotitalouksien osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 9 prosenttia.

Seuraava julkistus:
22.9.2016

Kuvaus: Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista pienhiukkasiin ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmapäästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.8.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/index.html

Jaa