Ilmapäästöt toimialoittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät teollisuudessa ja energiahuollossa vuonna 2012
25.9.2014
Teollisuustuotannon lasku ja fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön väheneminen pienensivät kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa vuonna 2012. Öljyn, hiilen, maakaasun ja turpeen käyttöä korvattiin tuontisähkön lisäksi puupolttoaineilla, joiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa mukaan kasvihuonekaasupäästöihin. Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt sen sijaan kasvoivat hieman. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Ilmapäästöt toimialoittain -tilastosta, jossa päästöt lasketaan kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.

Seuraava julkistus:
24.9.2015

Kuvaus: Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista pienhiukkasiin ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmapäästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Tilasto: Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.8.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/index.html

Jaa