Finlands officiella statistik

Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och landtransport minskade år 2017
8.10.2019
Finländarnas växthusgasutsläpp samt andra luftutsläpp som inte hör till växthusgaser minskade år 2017. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 59 miljoner ton, vilket var nästan 5 procent mindre än året innan. Minskningen var störst inom näringsgrenen landtransport, där utsläppen sjönk med 10 procent jämfört med år 2016. Biogena koldioxidutsläpp ökade för sin del med 5 procent från året innan och uppgick till 40 miljoner ton. Också andra utsläpp än växthusgasutsläpp minskade. Mest minskade svaveldioxidutsläppen, med närmare 11 procent.

Nästa offentliggörande:
1.10.2020

Beskrivning: I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html