Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/kas.html