Publicerad: 24.2.2012

Statens FoU-finansiering minskar med 55 miljoner euro år 2012

Totalt 2 010 miljoner euro av anslagen och bevillningsfullmakterna i statens budget för 2012 allokeras till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt Statistikcentralen minskar FoU-finansieringen med nästan 55 miljoner euro från året innan. Minskningarna hänför sig närmast till arbets- och näringsministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden. Den offentliga FoU-finansieringens andel av bruttonationalprodukten sjunker till 1,0 procent.

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering enligt organisation 2011–2012

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering enligt organisation 2011–2012

Minskningen av arbets- och näringsministeriets finansiering med 41 miljoner euro beror nästan helt på nedskärningar i teknologianslag och bevillningsfullmakter för Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer. Tekes FoU-finansiering sjunker från 590 miljoner till 552 miljoner euro. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde minskar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet med drygt 11 miljoner euro. Undervisnings- och kulturministeriets finansiering är oförändrad. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ökar finansieringen av universitetsforskningen med 28 miljoner euro och uppgår till totalt 583 miljoner euro. Däremot minskar Finlands Akademis forskningsfinansiering med 29 miljoner euro till 321 miljoner euro.

Den budgetfinansierade FoU-verksamheten vid statens forskningsinstitut uppgår till totalt 306 miljoner euro. Teknologiska forskningscentralen VTT:s FoU-finansiering stiger med något under sju miljoner euro till 93 miljoner euro jämfört med föregående år. Geodetiska institutets finansiering ökar relativt sett mest, med 45 procent, från något under fyra till över fem miljoner euro. Forskningsinstituten beräknar att den forskningsfinansiering som inte ingår i statsbudgeten kommer att stiga till 286 miljoner euro, vilket är 15 miljoner euro mer än året innan. Forskningsfinansieringen från EU ökar med nästan fyra miljoner euro till totalt 46 miljoner euro.

Statliga anslag till forskning och utveckling 2012

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Nominell förändring från 2011, % Reell förändring från 2011, %
FoU-finansiering totalt 2 010,1 100,0 -2,7 -5,3
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 946,1 47,1 0,0 -2,7
Arbets- och näringsministeriet 705,3 35,1 -5,5 -8,1
Social- och hälsovårdsministeriet 131,4 6,5 -8,0 -10,5
Jord- och skogsbruksministeriet 96,1 4,8 1,1 -1,7
Enligt organisation
Universiteten 583,3 29,0 5,0 2,1
TEKES – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 552,4 27,5 -6,4 -9,0
Finlands Akademi 320,7 16,0 -8,3 -10,8
Statens forskningsinstitut 306,3 15,2 1,5 -1,3
Övrig FoU-finansiering 211,4 10,5 -7,0 -9,5
Universitetscentralsjukhus 36,0 1,8 -10,0 -12,5

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala 09 1734 3327, Teemu Oinonen 09 1734 2634, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2012/tkker_2012_2012-02-24_tie_001_sv.html

Dela