Publicerad: 21.2.2019

Statens FoU-finansiering ökar i budgeten för år 2019

Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 107,9 miljoner euro från året innan. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2019 är i sin helhet 1 991,1 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas vara 0,83 procent.

Statliga anslag till forskning och utveckling efter ändamålsindelning 2018–2019

Statliga anslag till forskning och utveckling efter ändamålsindelning 2018–2019

Statliga anslag till forskning och utveckling 2019

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2018, mn € Reell förändring från 2018, %
FoU-finansiering totalt 1 991,1 100,0 107,9 3,8
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 206,1 60,6 41,7 1,6
Arbets- och näringsministeriet 563,7 28,3 72,7 12,7
Jord- och skogsbruksministeriet 54,8 2,8 1,2 0,4
Social- och hälsovårdsministeriet 68,3 3,4 -1,6 -4,1
Enligt organisation
Universiteten 630,5 31,7 14,9 0,5
Yrkeshögskolan 67,6 3,4 1,3 0,0
Business Finland 451,2 22,7 59,9 13,2
Finlands Akademi 470,1 23,6 25,9 3,9
Statens forskningsinstitut 183,5 9,2 -5,6 -4,8
Övrig FoU-finansiering 167,3 8,4 5,5 1,5
Universitetscentralsjukhus 21,0 1,1 6,0 37,4

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2019 Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2019/tkker_2019_2019-02-21_tie_001_sv.html