Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin nästan på fjolårets nivå under maj - juli
12.10.2016
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under maj - juli 0,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 0,6 procent och exportomsättningen med 0,1 procent från föregående år.

Nästa offentliggörande:
15.11.2016

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015
Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html

Dela