Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin ökade med 2,4 procent under sista kvartalet
15.3.2017
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under oktober - december 2,4 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 3,3 procent och exportomsättningen med 1,7 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
12.4.2017

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen
15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html

Dela