Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin minskade i augusti med 5,2 procent
15.10.2020
Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 5,2 procent i augusti jämfört med året innan. Av huvudnäringsgrenarna minskade omsättningen kraftigast inom skogsindustrin, med 20,4 procent från året innan. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade med 2,4 procent jämfört med juli.

Nästa offentliggörande:
13.11.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
14.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html