Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin minskade under sista kvartalet 2014
13.3.2015
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under oktober - december 2,7 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 2,4 procent och exportomsättningen med 2,8 procent från föregående år.

Nästa offentliggörande:
15.4.2015

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Omsättningsindexet för industrin ingår i revideringen av företagsstatistiken
15.5.2014
Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html

Dela