Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2008, augusti

2008
augusti
Offentliggöranden