Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, november

Statistik över vägtrafikolyckor 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden