Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2010, augusti

2010
augusti
Offentliggöranden