Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, februari

Statistik över vägtrafikolyckor 2019, januari

2019
januari
Offentliggöranden