Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Datatekniktjänster tillväxtvariabel för utrikeshandeln med tjänster under tredje kvartalet år 2019
13.12.2019
Exporten av tjänster ökade med 17 procent under tredje kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 5 procent. Till ökningen av exporten av tjänster bidrog i synnerhet ökningen av exporten av ICT-tjänster. På motsvarande sätt visade övriga affärstjänster den största ökningen i euro inom importen, medan de finansiella tjänsterna ökade mest relativt sett. Inom importen bidrog också ICT-tjänsterna till ökningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandeln med varor och tjänster, som ingår i betalningsbalansen .

Nästa offentliggörande:
20.3.2020

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html