Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Exporten av tjänster ökade med 13 procent under sista kvartalet 2017
15.3.2018
Exporten av tjänster ökade med 13 procent under sista kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 2 procent. Ökningen av exporten förklaras särskilt av posten forsknings- och utvecklingstjänster, som ingår i övriga affärstjänster, samt avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori. Till den senare posten hör bland annat licenser för att distribuera datorprogram och varumärkeslicensavgifter. Ökningen av importen dämpades av minskningen av importen av finansiella tjänster och försäkringstjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen.

Nästa offentliggörande:
15.6.2018

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html

Dela