Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Importen av tjänster ökade mer än exporten av tjänster
15.3.2019
Importen av tjänster ökade med 15 procent under sista kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster ökade med 5 procent. Importen av tjänster uppgick till 8,6 miljarder euro och exporten till 7,9 miljarder. Mest importerades övriga affärstjänster, där importen ökade mer än inom någon annan tjänstepost. Också exporten inom tele-, data- och informationstjänster, som är den största tjänseposten inom exporten av tjänster, ökade mest. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Nästa offentliggörande:
14.6.2019

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html