Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Exporten av ICT-tjänster minskade under första kvartalet 2018
15.6.2018
Tillväxten inom exporten av tjänster fortsatte under första kvartalet år 2018 och ökade med 2 procent jämfört med året innan. Särskilt transporttjänster, bearbetningstjänster och övriga affärstjänster visade en ökning. Också resorna till Finland ökade. Ökningen av exporten av tjänster har dock jämnats ut, eftersom exporten av tjänster minskade när det gäller ICT-tjänster och avgifter för användningen av immateriella rättigheter. Sverige var det mest betydande exportlandet för Finland både när det gäller varor och tjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Nästa offentliggörande:
14.9.2018

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html

Dela