Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tslhi/kas_sv.html