Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2009

Toimiala (TOL 2008) Työtaistelujen lukumäärä Osalliset työntekijät Menetettyjä työpäiviä
C Teollisuus yhteensä 99 17 105 29 417
10 Elintarvikkeiden valmistus 6 649 238
11 Juomien valmistus 1 .. ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 6 1 366 3 629
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 47 21
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 1 055 138
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 1 000 1 000
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 .. ..
24 Metallien jalostus 12 1 771 4 043
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 13 1 096 947
26 Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valm. 6 711 2 852
27 Sähkölaitteiden valmistus 12 1 420 3 974
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 16 1 612 1 694
29 Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus 5 600 1 849
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 9 3 972 7 320
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5 1 806 1 713
F Rakentaminen yhteensä 4 503 303
41 Talonrakentaminen 2 176 66
42 Maa- ja vesirakentaminen 1 277 113
43 Erikoistunut rakennustoiminta 1 50 125
G Tukku- ja vähitt.kauppa; moottoriajon. korj. yht. 2 300 124
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 1 300 124
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 1 .. ..
H Kuljetus ja varastointi yhteensä 14 10 761 5 050
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 3 7 699 2 528
51 Ilmaliikenne 1 .. ..
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 8 1 751 1 530
53 Posti- ja kuriiritoiminta 2 1 311 993
J Informaatio ja viestintä yhteensä 6 1 469 1 809
58 Kustannustoiminta 1 106 21
60 Radio- ja televisiotoiminta 1 27 13
61 Televiestintä 2 1 336 1 776
63 Tietopalvelutoiminta 2 .. ..
K 64 Rahoituspalvelut 2 20 100 55 019
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; testaus ja analysointi 1 37 16
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta yhteensä 5 .. ..
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 3 .. ..
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 2 .. ..
O 841 Julkinen hallinto 1 120 ..
Q 86 Terveyspalvelut 1 .. ..
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 4 90 160
S 94 Järjestöjen toiminta 1 .. ..
Yhteensä 139 50 485 91 899

Lähde: Työtaistelut 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 17343235, harri.nummila@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2009, Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2009/tta_2009_2010-05-07_tau_001_fi.html