Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2010

Toimiala Lukumäärä Osallistuneet yhteensä Menetetyt työpäivät
C Teollisuus 122 64 255 155 135
10 Elintarvikkeiden valmistus 28 44 010 106 508
11 Juomien valmistus 2 750 1 550
13 Tekstiilien valmistus 1 41 41
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 6 4 254 18 501
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 11 3 453 8 382
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 2 153 163
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 7 1 813 3 561
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 4 907 1 288
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 42 -
24 Metallien jalostus 19 4 380 8 697
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 11 1 031 1 717
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1 70 70
27 Sähkölaitteiden valmistus 6 315 337
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 1 181 1 964
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 16 27
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 9 1 730 2 271
32 Muu valmistus 2 109 59
D 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 112 143
F 41 Talonrakentaminen 2 1 600 800
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 8 50 045 50 042
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 1 - -
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 2 45 42
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5 50 000 50 000
H Kuljetus ja varastointi 31 14 252 75 624
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5 6 481 6 056
51 Ilmaliikenne 5 1 850 17 600
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 15 5 896 51 960
53 Posti- ja kuriiritoiminta 6 25 9
J Informaatio ja viestintä 8 974 4 858
58 Kustannustoiminta 1 54 18
60 Radio- ja televisiotoiminta 1 - -
61 Televiestintä 6 920 4 840
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5 958 22 945
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 4 958 22 945
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1 - -
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12 5 000 5 000
78 Työllistämistoiminta 1 - -
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 5 - -
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 6 5 000 5 000
P 85 Koulutus 1 - -
R Taiteet, viihde ja virkistys 2 120 120
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 1 120 120
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 1 - -
Yhteensä 191 137 316 314 667

Lähde: Työtaistelut 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 13.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2010, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2010/tta_2010_2011-05-13_tau_001_fi.html