Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2011

Toimiala Lukumäärä Osallistuneet yhteensä Menetetyt työpäivät
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 2 120 840
C Teollisuus 81 37 051 92 070
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 300 401
11 Juomien valmistus 1 320 960
13 Tekstiilien valmistus 1 .. ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 20 8 745 42 891
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 8 1 808 1 476
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 22 64
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 460 230
24 Metallien jalostus 19 3 329 3 735
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2 87 64
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 2 238 266
27 Sähkölaitteiden valmistus 2 425 390
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11 2 431 1 232
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 25 ..
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 763 309
24-30 Metalliteollisuus 5 18 000 40 000
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1 98 53
D 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2 186 122
F Rakentaminen 10 928 440
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 6 51 ..
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1 51 ..
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 5 .. ..
H Kuljetus ja varastointi 25 4 456 2 163
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 4 173 25
50 Vesiliikenne 1 865 ..
51 Ilmaliikenne 2 229 170
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 14 3 171 1 961
53 Posti- ja kuriiritoiminta 4 18 7
J Informaatio ja viestintä 13 6 390 25 433
58 Kustannustoiminta 2 .. ..
61 Televiestintä 5 6 195 24 718
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6 195 715
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 7 8 800 6 005
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 4 8 100 5 743
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 3 700 263
L 68 Kiinteistöalan toiminta 2 .. ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 90 90
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1 .. ..
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 1 60 90
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 1 30 ..
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11 813 456
78 Työllistämistoiminta 1 100 100
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 1 130 81
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 3 21 ..
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 5 12 ..
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 2 550 275
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 279 140
Yhteensä 163 59 164 127 758

Lähde: Työtaistelut 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 26.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2011, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2011/tta_2011_2012-04-26_tau_001_fi.html