Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012

Toimiala Työtaistelujen lukumäärä Osalliset yhteensä Menetetyt työpäivät
C Teollisuus 54 9 890 11 211
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 1 260 2 420
11 Juomien valmistus 1 .. ..
13 Tekstiilien valmistus 3 845 648
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut) 1 .. ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1 132 132
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 142 54
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 78 62
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 4 1 300 1 125
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3 439 415
24 Metallien jalostus 13 2 464 2 421
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 40 20
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1 485 450
27 Sähkölaitteiden valmistus 5 425 364
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 8 1 310 2 441
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 495 625
31 Huonekalujen valmistus 1 400 ..
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 75 35
D 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 5 276 591
F Rakentaminen 3 210 410
42 Maa- ja vesirakentaminen 3 210 410
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 2 18 ..
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1 18 ..
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 1 .. ..
H Kuljetus ja varastointi 13 2 577 3 902
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1 9 11
50 Vesiliikenne 1 45 23
51 Ilmaliikenne 3 1 600 2 700
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 8 923 1 169
J Informaatio ja viestintä 5 1 090 954
58 Kustannustoiminta 2 81 34
61 Televiestintä 3 1 009 920
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 423 185
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 1 423 185
P 85 Koulutus 3 500 ..
Kaikki yhteensä 86 14 984 17 254

Lähde: Työtaistelut 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 09 1734 3235, Mika Idman 09 1734 3445, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2012, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2012/tta_2012_2013-04-25_tau_001_fi.html