Suomen virallinen tilasto

Työtapaturmat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalousyrittäjien työkuoleman riski on lisääntynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana
15.6.2018
Maatalousyrittäjien työkuoleman riski työpaikalla on lisääntynyt 11,2 prosenttia vuosina 2007 - 2016. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2007 - 2011 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 29 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 7,0 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Vuosina 2012 - 2016 sattui yhteensä 27 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 7,8 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot maatalousyrittäjille vuonna 2016 sattuneista työtapaturmista.

Seuraava julkistus:
30.11.2018

Kuvaus: Työtapaturmatilastoon tilastoidaan vuosittain palkansaajille ja maatalousyrittäjille sattuneet työtapaturmat. Tilasto sisältää myös tietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista sekä palkansaajille sattuneista työmatkatapaturmista. Työtapaturmatilaston aineisto syntyy vakuutustoiminnan sivutuotteena, jolloin tilastoon tulevat mukaan kaikki ne työssä sattuneet vahingot, joista vakuutuslaitokset ovat maksaneet korvauksia. Katkaisukohtana käytetään tilastovuoden jälkeen tulevan vuoden viimeistä päivää. Tilastossa keskitytään ensisijaisesti vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneisiin työtapaturmiin. Rajaus on sama kuin Eurostatin työtapaturmatilastossaan käyttämä. Aiemmin Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa on käytetty rajauksena vähintään 3 päivän työkyvyttömyyttä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, tapaturmat, toimialat, työolot, työtapaturmat, työterveys, työturvallisuus, väkivalta.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2014 työtapaturmatiedot julkistetaan marraskuussa 2016
16.6.2016
Vuoden 2014 tilastoaineistossa on virheitä, joiden vuoksi aineistotuotanto on myöhässä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/index.html