Suomen virallinen tilasto

Työtapaturmat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalousyrittäjien tapaturmariski laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana
15.6.2017
Maatalousyrittäjien työtapaturman riski työpaikalla on alentunut 6 prosenttia vuosina 2006 - 2015. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2006 - 2010 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 22 174 työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 5 229 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2011 - 2015 sattui yhteensä 17 575 työpaikkatapaturmaa, joka on keskimäärin 4 895 työtapaturmaa vuosittain 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot maatalousyrittäjille vuonna 2015 sattuneista työtapaturmista.

Seuraava julkistus:
30.11.2017

Kuvaus: Työtapaturmatilastoon tilastoidaan vuosittain palkansaajille ja maatalousyrittäjille sattuneet työtapaturmat. Tilasto sisältää myös tietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista sekä palkansaajille sattuneista työmatkatapaturmista. Työtapaturmatilaston aineisto syntyy vakuutustoiminnan sivutuotteena, jolloin tilastoon tulevat mukaan kaikki ne työssä sattuneet vahingot, joista vakuutuslaitokset ovat maksaneet korvauksia. Katkaisukohtana käytetään tilastovuoden jälkeen tulevan vuoden viimeistä päivää. Tilastossa keskitytään ensisijaisesti vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneisiin työtapaturmiin. Rajaus on sama kuin Eurostatin työtapaturmatilastossaan käyttämä. Aiemmin Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa on käytetty rajauksena vähintään 3 päivän työkyvyttömyyttä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, tapaturmat, toimialat, työolot, työtapaturmat, työterveys, työturvallisuus, väkivalta.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2014 työtapaturmatiedot julkistetaan marraskuussa 2016
16.6.2016
Vuoden 2014 tilastoaineistossa on virheitä, joiden vuoksi aineistotuotanto on myöhässä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/index.html

Jaa