Finlands officiella statistik

Olycksfall i arbetet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Risken för dödsfall i arbetet har ökat klart bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren
15.6.2018
Risken för dödsfall i arbetet har ökat bland lantbruksföretagare med 11,2 procent under åren 2007 - 2016. Detta framgår av Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet, där man jämförde två femårsperioder med varandra. Under åren 2007 - 2011 inträffade totalt 29 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 7,0 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare. Under åren 2012 - 2016 inträffade totalt 27 olycksfall i arbetet som ledde till döden, dvs. i genomsnitt 7,8 dödsfall per 100 000 lantbruksföretagare. Den senaste statistiken över olycksfall i arbetet omfattar uppgifter om olycksfall som lantbruksföretagare råkat ut för i arbetet år 2016.

Nästa offentliggörande:
30.11.2018

Beskrivning: I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för. Statistiken omfattar också uppgifter om företagarnas arbetsolycksfall samt löntagarnas olycksfall under arbetsresan. Statistikmaterialet uppkommer som en biprodukt av försäkringsverksamheten, då alla de skador i arbetet som försäkringsföretagen betalat ersättningar för ingår i statistiken. Insamlingen av uppgifter avbryts sista dagen av året efter statistikåret. I statistiken koncentrerar man sig i första hand på olycksfall i arbetet som föror-sakat arbetsoförmåga i minst fyra dagar. Avgränsningen är densamma som i Eurostats statistik över olycksfall i arbetet. Tidigare har Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet haft en avgränsning på arbetsoförmåga i minst 3 dagar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetarskydd, arbetsförhållanden, arbetsolycksfall, företagshälsa, näringsgrenar, olycksfall, våld, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Olycksfall i arbetet i 2014 publiceras i november 2016
16.6.2016
Statistik för året 2014 blir försenad på grund av fel i statistikmaterialet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/index_sv.html