Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

2. Korkeasti koulutettu väestö 2000 ja 2005

Korkea-aste Tieteenala Vuosi
2000 2005
Yhteensä josta naiset Yhteensä josta naiset
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 959 363 527 502 1 063 631 595 119
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 14 111 4 375 19 409 7 047
Luonnontieteet 3 167 868 4 250 1 357
Tekniikka 1 813 205 2 709 409
Lääke- ja hoitotieteet 4 671 1 795 5 983 2 709
Maa- ja metsätaloustieteet 512 183 687 262
Yhteiskuntatieteet 2 449 791 3 715 1 454
Humanistiset tieteet 1 499 533 2 065 856
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 8 466 2 951 8 976 3 499
Luonnontieteet 1 745 583 1 721 628
Tekniikka 2 203 337 2 352 397
Lääke- ja hoitotieteet 226 175 261 206
Maa- ja metsätaloustieteet 202 86 192 78
Yhteiskuntatieteet 2 675 1 086 2 962 1 397
Humanistiset tieteet 1 415 684 1 488 793
Ylempi korkeakoulututkinto Tieteenalat yhteensä 223 751 111 838 271 017 142 312
Luonnontieteet 23 067 10 984 28 304 13 745
Tekniikka 38 267 6 043 45 937 8 008
Lääke- ja hoitotieteet 26 358 16 493 29 603 19 264
Maa- ja metsätaloustieteet 7 784 3 327 8 371 3 855
Yhteiskuntatieteet 89 882 47 330 111 928 63 036
Humanistiset tieteet 38 393 27 661 46 874 34 404
Muut korkea-asteet Tieteenalaa ei määritelty 713 035 408 338 764 229 442 261

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 19.12.2007

Viittausohje:

Tilasto: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2006, 2. Korkeasti koulutettu väestö 2000 ja 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2006/tthv_2006_2007-12-19_tau_002_fi.html