Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain 2007

Toimiala Koulutusaste
Korkea-asteet yhteensä Tohtorintutkinto Lisensiaatintutkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu korkea-asteen koulutus
Toimialat yhteensä 869 100 18 047 6 950 241 601 602 502
Maa-, metsä- ja kalatalous 17 365 65 35 2 205 15 060
Kaivostoiminta 1 018 11 11 251 745
Elintarvikkeet, tekstiilit 9 532 43 13 1 665 7 811
Puutuotteet, massa, paperituotteet 35 138 442 241 9 319 25 136
Metallit, koneet ja laitteet 51 504 360 264 11 499 39 381
Tietokoneet, tietoliikennevälineet 20 487 338 227 8 467 11 455
Muu tehdasteollisuus 6 931 23 29 1 001 5 878
Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 7 057 33 29 1 539 5 456
Rakentaminen 26 047 18 38 1 940 24 051
Kauppa 90 837 262 161 11 849 78 565
Kuljetus, liikenne 27 340 40 44 3 358 23 898
Teleliikenne 7 886 16 25 1 604 6 241
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 28 929 114 121 7 637 21 057
Tietojenkäsittely 29 542 226 182 10 487 18 647
Liike-elämän palvelut 98 371 765 559 27 784 69 263
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 8 605 1 545 434 4 111 2 515
Muu tutkimus 2 639 366 110 1 213 950
Yliopistot 24 459 6 817 1 414 11 610 4 618
Muu korkeakoulutus 7 746 539 564 4 244 2 399
Muu koulutus 88 836 679 876 52 463 34 818
Terveydenhuolto 160 524 3 567 449 28 420 128 088
Julkinen hallinto 71 957 1 190 784 23 623 46 360
Muut toimialat 41 032 524 311 14 020 26 177
Toimiala tuntematon 5 318 64 29 1 292 3 933

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2008, 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2008/tthv_2008_2010-04-22_tau_004_fi.html