Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Korkea-asteen tutkinnot tieteenaloittain 1991, 2000 ja 2011

    Suoristusvuosi
Koulutusaste Tieteenala 1991 2000 2011
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 38 134 37 225 51 441
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 542 1 142 1 653
Luonnontieteet 121 245 352
Tekniikka 78 152 286
Lääke- ja terveystieteet 187 330 361
Maatalous- ja metsätaloustieteet 13 43 60
Yhteiskuntatieteet 80 234 399
Humanistiset tieteet 63 138 195
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 615 746 203
Luonnontieteet 136 177 34
Tekniikka 154 145 37
Lääke- ja terveystieteet 22 27 5
Maatalous- ja metsätaloustieteet 18 9 1
Yhteiskuntatieteet 167 269 100
Humanistiset tieteet 118 119 26
Ylempi korkeakoulututkinto Tieteenalat yhteensä 10 161 12 404 14 752
Luonnontieteet 877 1 377 1 543
Tekniikka 1 538 2 009 2 191
Lääke- ja terveystieteet 1 626 1 661 2 352
Maatalous- ja metsätaloustieteet 213 219 332
Yhteiskuntatieteet 4 241 4 980 5 912
Humanistiset tieteet 1 666 2 158 2 422
Muut korkea-asteet Tieteenalaa ei määritelty 26 816 22 933 34 833

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.03.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2011, Liitetaulukko 1. Korkea-asteen tutkinnot tieteenaloittain 1991, 2000 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2011/tthv_2011_2013-03-21_tau_001_fi.html