Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2010

    2000 2010
Koulutusaste Tieteenala Yhteensä Naiset Yhteensä Naiset
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 959 363 527 502 1 190 974 678 858
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 14 111 4 375 25 528 10 573
Luonnontieteet 3 226 874 5 616 2 029
Tekniikka 1 813 205 3 958 780
Lääke- ja terveystieteet 4 564 1 741 7 131 3 652
Maa- ja metsätieteet 619 237 934 412
Yhteiskuntatieteet 2 390 785 5 187 2 421
Humanistiset tieteet 1 499 533 2 702 1 279
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 8 466 2 951 9 002 3 742
Luonnontieteet 1 801 596 1 766 678
Tekniikka 2 203 337 2 363 449
Lääke- ja terveystieteet 226 175 247 193
Maa- ja metsätieteet 202 86 159 65
Yhteiskuntatieteet 2 619 1 073 3 064 1 597
Humanistiset tieteet 1 415 684 1 403 760
Ylempi korkeakoulututkinto Tieteenalat yhteensä 223 751 111 838 331 616 180 634
Luonnontieteet 23 628 11 194 34 935 17 086
Tekniikka 38 267 6 043 59 196 12 039
Lääke- ja terveystieteet 25 133 15 784 33 663 22 878
Maa- ja metsätieteet 9 009 4 036 9 345 4 683
Yhteiskuntatieteet 89 321 47 120 137 941 81 762
Humanistiset tieteet 38 393 27 661 56 536 42 186
Muu korkea-asteen koulutus Tieteenalaa ei määritelty 713 035 408 338 824 828 483 909

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.03.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2011, Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2011/tthv_2011_2013-03-21_tau_002_fi.html