Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2010

  Korkea-asteet yhteensä Tohtorintutkinto Lisensiaatintutkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu korkea-asteen koulutus
Toimialat yhteensä 907 088 20 793 6 527 269 227 610 541
Maa- metsä- ja kalatalous 16 796 83 29 2 279 14 405
Kaivostoiminta ja louhinta 1 281 16 9 304 952
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 7 075 45 10 1 458 5 562
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 1 953 1 5 256 1 691
Sahatavara, paperi, painaminen 13 431 50 41 2 739 10 601
Öljy-, kumi- ja muovituotteet 4 277 22 28 996 3 231
Kemialliset tuotteet, lääkeaineet 7 160 321 100 2 629 4 110
Metallin jalostus ja metallituotteet 12 040 47 60 2 426 9 507
Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 27 475 513 252 11 139 15 571
Muut koneet ja laitteet 18 571 128 73 5 277 13 093
Kulkuneuvot 3 542 15 15 671 2 841
Muu teollisuus 12 107 71 50 2 036 9 950
Sähkö-, kaasu-, vesi- ja jätehuolto 9 020 66 42 2 162 6 750
Rakentaminen 26 989 15 46 2 671 24 257
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta 92 697 309 158 13 282 78 948
Kuljetus ja varastointi 23 284 33 30 3 023 20 198
Ohjelmistot ja konsultointi 28 322 276 166 11 118 16 762
Muu informaatio ja viestintä 24 291 172 101 8 096 15 922
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 31 008 149 127 8 864 21 868
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 8 155 1 804 377 4 019 1 955
Muu tutkimus ja kehittäminen 3 212 405 85 1 532 1 190
Ammatillinen, tekninen toiminta 71 740 725 479 25 368 45 168
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 27 696 95 52 5478 22 071
Julkinen hallinto 74 195 1 041 759 25 816 46 579
Yliopistot 27 168 7 950 1 135 12 785 5 298
Muu korkea-asteen koulutus 12 063 940 760 6 596 3 767
Muu koulutus 88 959 577 593 55 674 32 115
Terveys- ja sosiaalipalvelut 174 987 4 037 521 31 842 138 587
Muut toimialat 49 257 632 324 15 959 32 342
Toimiala tuntematon 8 337 255 100 2732 5 250

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.03.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2011, Liitetaulukko 4. Korkeasti koulutettu työllinen väestö toimialoittain vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2011/tthv_2011_2013-03-21_tau_004_fi.html