Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Lannoitteet halpenivat edelleen, energian hinta nousussa
15.2.2017
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 2,9 prosenttia vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti etenkin lannoitteiden ja rehujen halpeneminen. Lannoitteiden hinnat olivat reilun viidenneksen ja rehujen seitsemän prosenttia edullisemmat kuin vuosi sitten. Lannoitteiden raaka-aineiden, erityisesti typen, kallistuminen näkyi tosin jo lannoitteiden hinnassa neljänneksen loppupuolella. Polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa keväästä 2016 raakaöljyn hinnan nousun ja heikentyneen euro/dollari-suhteen seurauksena.

Seuraava julkistus:
15.5.2017

Kuvaus: Tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Tilaston perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2010=100–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, maatalous, tuotantopanokset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi -tilaston tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/index.html

Jaa