Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Energia kallistui edelleen, lannoitteiden hinnat laskivat
15.8.2017
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,0 prosenttia toisella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,0 prosenttia ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,2 prosenttia. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin energian 8,5 prosentin ja kuljetuskaluston 2,8 prosentin hinnan nousu. Lannoitteiden, siementen ja rehujen hintojen lasku hillitsi hieman kokonaisindeksin nousua.

Seuraava julkistus:
15.11.2017

Kuvaus: Tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Tilaston perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2010=100–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, maatalous, tuotantopanokset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi -tilaston tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/index.html

Jaa