Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Det dåliga skördeåret medför en tilläggsfaktura för inköpt foder till gårdar med animalisk produktion
15.11.2018
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 4,7 procent under tredje kvartalet år 2018. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 5,6 procent mer och investeringarna inom jordbruket 2,5 procent mer än året innan. Mest ökade priset på energi, i genomsnitt med 15 procent. Motorbränslen kostade nästan en fjärdedel mer. Priserna på gödningsmedel steg med sju procent och foderpriserna med sex procent. De gårdar med animalisk produktion som är beroende av inköpt foder är tvungna att förbereda sig på en tilläggsfaktura på grund av det dåliga skördeåret. Fodersäd kostar nu drygt en fjärdedel mer och foderblandningar fem procent mer än för ett år sedan. I det stigande indexet sjönk bara priserna på växtskyddsmedel något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.2.2019

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html