Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den rejäla prisstegringen på energi ökar jordbrukasens kostnader
15.8.2018
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 2,5 procent under andra kvartalet år 2018. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 2,7 procent mer och investeringarna inom jordbruket 1,9 procent mer än året innan. Mest steg priset på energi, med i genomsnitt drygt en tiondel, motorbränslen rentav med en femtedel. På detta inverkade bl.a. världsmarknadssituationen för råolja, höjningarna av bränsleskatten vid årsskiftet samt höjningarna på priset på utsläppsrätter. Priserna på insatserna inom jordbruket blev i regel dyrare. Bara gödningsmedel och bekämpningsmedel kostar mindre än för ett år sedan - gödningsmedlen blev 4,2 procent billigare och bekämpningsmedlen 2,1 procent billigare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.11.2018

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html