Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tupakkatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 18.12.2008

Tupakointi vähenee hitaasti

Vuonna 2007 päivittäin tupakoivien osuus väestöstä oli runsas viidennes eli 21 prosenttia. Suomalaisista aikuisista miehistä 26 prosenttia ja naisista 17 prosenttia tupakoi päivittäin. Noin 7 prosenttia aikuisista tupakoi satunnaisesti. Päivittäin15-24-vuotiaista miehistä poltti 24 prosenttia, satunnaisesti 11 prosenttia ja samanikäisistä naisista vastaavat osuudet olivat 16 ja 10 prosenttia.

Vuonna 2007 suomalaisista 15-64-vuotiaista miehistä 67 prosenttia oli tupakoimattomia ja naisista vastaavasti 78 prosenttia. Miesten tupakointi on vähentynyt 1980-luvulta ja naisten tupakointi on myös vähentynyt 1980-luvun alun tasolle. Vuonna 2007 päivittäin tupakoi 14-, 16- ja 18-vuotiaista pojista 19 prosenttia ja vastaavasti samanikäisistä tytöistä 20 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tupakkatilastosta, joka perustuu pääosin Kansanterveyslaitoksen ja Tullihallituksen tutkimuksiin ja tilastoihin.

Päivittäin tupakoivien osuudet (%) vuosina 1979-2007 sukupuolen ja iän mukaan

Vuosi Miehet Naiset Yhteensä
tupakoivien
osuus
Ikä Ikä
15-24 25-44 45-64 Yhteensä 15-24 25-44 45-64 Yhteensä
1979 37 38 31 36 28 22 10 18 27
1980 29 41 30 35 21 21 10 17 26
1981 30 41 31 36 24 24 10 19 27
1982 25 37 28 32 21 21 9 16 24
1983 22 36 29 32 22 25 10 19 25
1984 28 39 30 34 18 24 9 17 25
1985 27 37 28 32 16 18 8 14 23
1986 30 39 27 33 25 22 10 18 25
1987 28 39 29 33 23 26 13 21 27
1988 31 39 28 33 22 25 12 20 27
1989 30 38 29 33 25 22 13 19 26
1990 28 36 30 32 23 23 14 20 26
1991 27 38 31 33 28 26 13 22 27
1992 30 36 30 33 23 25 14 20 26
1993 27 35 27 30 22 23 12 19 24
1994 26 30 25 27 22 21 14 19 23
1995 23 36 26 29 23 23 15 20 24
1996 23 31 26 27 23 20 14 18 22
1997 23 34 28 30 21 22 17 20 24
1998 25 36 27 30 23 25 15 20 25
1999 18 31 28 27 21 24 15 20 23
2000 22 31 26 27 22 22 18 20 23
2001 31 31 26 29 23 22 16 20 24
2002 25 29 27 27 23 20 17 20 23
2003 23 27 25 26 20 21 17 19 22
2004 21 31 27 27 24 20 18 20 23
2005 20 30 25 26 20 18 18 18 22
2006 21 26 25 24 18 20 19 19 21
2007 24 30 23 26 16 18 16 17 21

Julkaisu löytyy pdf-tiedostona kohdasta Tuote- ja palvelutarjonta

Lähde: Tupakkatilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuula Sirkiä (09) 1734 3247, tupakka.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tupakkatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8730. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tup/2007/tup_2007_2008-12-18_tie_001.html

Jaa