Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Teleyritysten liikevaihto ja henkilöstö vuosina 1995-2004

Vuosi Liikevaihto
yhteensä,
milj. euroa
Muutos
edelliseen
vuoteen, %
Henkilö-
kunta
yhteensä
Muutos
edelliseen
vuoteen, %
1995  1 861,5    16 405   
1996  2 079,1 11,7 16 856 2,7
1997  2 678,1 28,8 17 976 6,6
1998  3 270,2 22,1 19 4481 8,2
1999  3 798,5 16,2 21 601 11,1
2000  4 364,5 14,9 24 190 12,0
2001  4 691,2 7,5 25 015 3,4
20022 4 582,8 .. 19 426 ..
2003  4 442,7 -3,1 17 433 -10,3
2004  4 592,6 3,4 17 786 2,0

1 Vuodesta 1998 alkaen henkilökunta keskimäärin
2 Tarkastelu rajattu aiempaa tarkemmin kotimaan liiketoimintoihin

Lähde: Televiestintä Suomessa 2004


Päivitetty 26.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2004, Teleyritysten liikevaihto ja henkilöstö vuosina 1995-2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2004/tvie_2004_2005-08-26_tau_002.html