Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 1.6.2006

Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluminuuttien määrä väheni kolmanneksen edellisvuodesta vuonna 2005

Vuonna 2005 Suomessa soitettiin paikallispuhelinverkosta 1,5 miljardia puhelua. Tämä oli 28 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004. Puheluminuuttien määrä laski tätäkin enemmän. Paikallispuhelinverkosta soitettuja puheluminuutteja kertyi vuonna 2005 vajaat 7,5 miljardia, mikä oli peräti 35 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Viime vuosina keskeinen televiestinnän kehityspiirre on ollut kiinteän puhelinverkon palveluiden käytön väheneminen ja muiden verkkojen ja liittymätyyppien käytön kasvu. Tämä kehitys jatkui voimakkaana myös vuonna 2005. Huomattakoon kuitenkin, että tilasto ei kata IP -verkoissa välitettäviä puheluita.

Samaan aikaan kun kiinteästä verkosta lähtevä puheluliikenne vähenee, matkaviestinverkoissa välitetään yhä enemmän puheluja. Matkapuhelimista soitettiin Suomessa vuonna 2005 kaikkiaan noin neljä miljardia puhelua. Puheluiden määrä kasvoi viisi prosenttia vuodesta 2004. Vuosi 2005 oli samalla ensimmäinen vuosi, jolloin matkapuhelimista soitettiin enemmän puheluminuutteja kuin paikallispuhelinverkosta. Matkapuhelimista soitettuja minuutteja kertyi vuoden aikana 10,8 miljardia, mikä oli 13 prosenttia edellisvuoden minuuttimäärää enemmän.

Myös lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi edelleen vuonna 2005. Tekstiviestejä lähetettiin kaikkiaan yli 2,7* miljardia eli keskimäärin 507** viestiä liittymää kohden, kun vuonna 2004 viestejä lähetettiin 2,2 miljardia, mikä oli keskimäärin 439 viestiä liittymää kohden. Lähetettyjen multimediaviestien määrä yli kaksinkertaistui vuodesta 2004; vuonna 2005 niitä lähetettiin kaikkiaan 16 miljoonaa.

Korkeasta matkapuhelinliittymätiheydestä huolimatta liittymien määrä kasvoi edelleen vuoden 2005 aikana. Vuoden lopussa matkapuhelinliittymiä oli jo lähes 5,4 miljoonaa. Liittymämäärä kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan kiinteiden puhelinliittymien määrä aleni entisestään vuoden 2005 aikana ja vuoden lopussa niitä oli hieman yli 2,1 miljoonaa.

Laajakaistaliittymiä oli vuoden 2005 lopussa 1,2 miljoonaa. Liittymämäärä kasvoi vuoden aikana yli 50 prosenttia vuoden 2004 loppuun verrattuna. Liittymistä 29 prosenttia oli siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia; 19 prosentilla siirtonopeus oli vähintään 2 Mbit/s, mutta alle 8 Mbit/s ja 10 prosentilla siirtonopeus oli 8 Mbit/s tai sitä suurempi.

Liittymät ja puhelut vuonna 1995 sekä vuosina 2000-2005

Vuosi Liittymät vuoden lopussa Puhelut, milj. kpl Puhelut, milj. min
Puhelin-
liittymät
(kiinteä
verkko)
Matka-
puhelin-
liittymät
Laaja-
kaista-
liittymät
Kiinteä
puhelin-
verkko
Matka-
puhelin-
verkko
Kiinteä
puhelin-
verkko
Matka-
puhelin-
verkko
1995 2 799 379 1 039 126 .. 3 164,0 149,4 11 754,4 316,1
2000 2 848 809 3 728 625 .. 3 515,2 2 444,4 16 373,8 5 293,6
2001 2 806 172 4 175 587 .. 3 365,7 2 921,3 16 781,1 6 519,8
2002 2 725 607 4 516 772 237 482 3 147,0 3 171,4 16 791,2 7 276,1
2003 2 567 592 4 747 126 472 100 2 455,1 3 403,6 13 831,6 8 160,7
2004 2 390 197 4 999 060 785 459 2 121,0 3 810,4 11 442,9 9 643,0
2005 2 139 713 5 384 572 1 210 527 1 531,4 3 995,2 7 475,1 10 848,2

* Korjattu tieto 9.6.2006, (aiemmin 2,4).
** Korjattu tieto 9.6.2006, (aiemmin 453).

Lähde: Televiestintä 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2005/tvie_2005_2006-06-01_tie_001.html