Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 6. Matkapuhelinliittymien määrä sekä liittymät 100 asukasta kohti vuosina 1980, 1985 ja 1990-2006

Vuosi Matkapuhelinliittymät Muutos, % .Liittymät/
100 as
  Digitaaliset Analogiset 1)   Yhteensä 
1980 - 23 482 23 482   0,5
1985 - 67 639 67 639   1,4
1990 - 257 872 257 872   5,2
1991 - 319 137 319 137 23,8 6,4
1992 3 308 382 713 386 021 21,0 7,6
1993 19 111 470 063 489 174 26,7 9,6
1994 110 155 565 410 675 565 38,1 13,2
1995 380 703 658 423 1 039 126 53,8 20,4
1996 830 585 646 391 1 476 976 42,1 28,8
1997 1 523 356 568 435 2 091 791 41,6 40,6
1998 2 498 793 347 192 2 845 985 36,1 55,2
1999 3 073 943 199 490 3 273 433 15,0 63,4
2000 3 672 762 55 863 3 728 625 13,9 72,0
2001 4 137 337 38 250 4 175 587 12,0 80,4
2002 4 516 772 - 4 516 772 8,2 86,8
2003 4 747 126 - 4 747 126 5,1 90,9
2004 4 999 060 - 4 999 060 5,3 95,5
2005 5 384 572 - 5 384 572 7,7 102,5
2006 5 679 010 - 5 679 010 5,5 107,6

1) Analoginen matkapuhelinjärjestelmä lakkautettiin suomessa vuoden 2002 loppuun mennessä.

Lähde: Televiestintä 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 5.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2006, Taulukko 6. Matkapuhelinliittymien määrä sekä liittymät 100 asukasta kohti vuosina 1980, 1985 ja 1990-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2006/tvie_2006_2007-06-05_tau_006_fi.html