Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liittymämäärien kehitys

Televiestinnän liittymäkanta ja viestinnän muodot ovat muuttuneet Suomessa suuresti suhteellisen lyhyessä ajassa. Viimeisen viiden vuoden aikana jo entuudestaankin korkea matkaviestinliittymätiheys on jatkanut kasvua – viime aikoina pitkälti mobiililaajakaistojen yleistymisen vuoksi. Laajakaistaliittymien määrä on kasvanut vuosittain, ja kiinteän verkon palveluiden käyttö on liittymämääränkin laskiessa vähentynyt hiljalleen. Vuosi 2008 vahvisti osaltaan edelleen tätä kehitystä.

Kiinteät puhelinliittymät

Perinteisten puhelinliittymien ja ISDN-kanavien kattama kiinteiden puhelinliittymien kokonaismäärä on vähentynyt vuosittain 2000-luvun alun jälkeen. Vuoden 2008 lopussa liittymiä oli kaikkiaan vajaat 1,7 miljoonaa, 31 liittymää sataa asukasta kohti. Liittymämäärä laski reilut viisi prosenttia edellisvuoden lopun liittymämäärään verrattuna. Liittymistä noin 59 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja loput 41 prosenttia muussa käytössä, kuten yrityksillä tai julkisella sektorilla.

ISDN-liittymien määrä väheni edellisvuosien tapaan edelleen vuoden 2008 aikana. Vuoden lopussa perusliittymiä oli noin 74 800 ja järjestelmäliittymiä noin 8 300. Enimmillään – 2000-luvun alkuvuosina – perusliittymiä ilmoitettiin olleen hieman yli 200 000 ja järjestelmäliittymiä raportoitiin yli 10 000. Vuoden 2008 lopussa ISDN-perusliittymistä noin kahdeksan prosenttia oli kotitalouksien käytössä.

Laajakaistaliittymät

Vuoden 2008 lopussa laajakaistaliittymiä oli Suomessa kaikkiaan lähes 2,1 miljoonaa liittymämäärän oltua viidenneksen korkeampi kuin vuoden 2007 lopussa.

Valtaosa liittymistä oli DSL-liittymiä, jotka kattavat teleyritysten loppukäyttäjille toimittamat xDSL-liittymät (yli 1,2 miljoonaa) sekä taloyhtiöille toimitetut liittymät ja kiinteistöliittymät, jotka teleyritykset jakavat loppukäyttäjille (yhteensä noin 124 000). Tiedot eivät sisällä taloyhtiöille toimitettuja xDSL-liittymiä loppuasiakastasolle jaettuna. Loppukäyttäjille toimitettujen DSL-liittymien määrä väheni noin kolme prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan kiinteistöliittymien, kuten myös esimerkiksi kaapelimodeemien, määrät kasvoivat vuodesta 2007. Mobiililaajakaistaliittymien määrä 3,5-kertaistui vuoden aikana, ja vuoden lopussa niitä oli lähes 490 000.

Laajakaistaliittymistä kaikkiaan noin kolmen neljästä ilmoitettiin olevan kotitalouksien käytössä. Loppukäyttäjille toimitetuista DSL-liittymistä 78 prosenttia, kiinteistöliittymistä 69 prosenttia, kaapelimodeemeista valtaosa, 97 prosenttia, ja mobiililaajakaistoista 63 prosenttia oli kotitalouksien käytössä. Lopuista muista laajakaistaliittymistä noin kolme neljästä oli kotitalouksien käytössä olevia liittymiä.

Kaikista laajakaistaliittymistä 41 prosenttia oli tiedonsiirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia; 35 prosentilla liittymistä siirtonopeus oli vähintään 2 Mbit/s, mutta alle 10 Mbit/s, noin kuudella prosentilla nopeus oli vähintään 10 Mbit/s, mutta alle 100 Mbit/s ja vajaalla prosentilla vähintään 100 Mbit/s. Koska valtaosa laajakaistaliittymistä on kotitalouksien käytössä, kotitalouksien käytössä olevien liittymien jakauma yhteysnopeuksittain noudattaa edellä mainittua. Yritysliittymistä yhteysnopeudeltaan nopeimpien liittymien osuudet olivat hieman pienempiä.

Vuonna 2008 yleisin yhteysnopeus oli edelleen 1 Mbit/s.

Käytettäessä yhä tehokkaampia tiedonsiirtoyhteyksiä on dial-up -liittymien määrä luonnollisesti vähentynyt vuosi vuodelta. Vuoden 2008 lopussa teleyritysten dial-up -liittymiä ilmoitettiin olleen enää noin 30 000, joista noin 13 000 oli yritysten käytössä.

Matkaviestinverkon liittymät

Matkaviestinverkon liittymien määrä oli 6,9 miljoonaa, 130 liittymää sataa asukasta kohti, vuoden 2008 lopussa. Vuoden aikana liittymämäärä kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden lopusta. Liittymämäärän kasvuun vaikutti erityisesti mobiililaajakaistaliittymien yleistyminen edellisvuodesta.

Prepaid-liittymien osuus kokonaisliittymämäärästä oli noin 11 prosenttia, kun vuonna 2007 osuus oli yhdeksän prosenttia. Vuonna 2008 noin 24 prosenttia kaikista matkaviestinverkon liittymistä oli yritysten käytössä.


Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Liittymämäärien kehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_kat_001_fi.html