Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Palveluiden volyymi

Paikallispuhelinverkosta soitetut puhelut

Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden määrä kasvoi vuosittain Suomessa 2000-luvun alkuun asti. Myös minuuttien vuotuinen kokonaismäärä lisääntyi aina 2000-luvun alkuvuosiin saakka. Tämän jälkeen tapahtui kuitenkin käänne, jonka myötä niin puheluiden määrä kuin soitettujen minuuttienkin kokonaismäärä on vähentynyt vuosi vuodelta. 1) Vuoden 2008 puhelumäärä edusti enää noin neljännestä ja minuuttimäärä noin viidesosaa kymmenen vuoden takaisista, vuoden 1998 puheluvolyymeistä.

Vuonna 2008 paikallispuhelinverkosta soitettiin kaikkiaan noin 0,9 miljardia puhelua, kun vuonna 2007 puheluita kertyi hieman yli miljardi. Vuonna 2008 puheluiden määrä väheni 14 prosenttia edellisvuodesta. Puheluminuutteja kertyi vuonna 2008 vajaat 3,2 miljardia minuuttia ollen 21 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin puheluminuutteja soitettiin paikallispuhelinverkosta hieman yli neljä miljardia minuuttia.

Puheluista kolmannes ja minuuteista hieman yli puolet, 53 prosenttia, soitettiin kotitalouksien liittymistä. Dial-up- eli soittosarjaliikenteen osuus puheluminuuteista oli neljä prosenttia vuonna 2008. Dial-up -minuutit ovat vähentyneet verrattain nopeasti, sillä esimerkiksi vuonna 2004 niiden raportoitiin edustaneen kolmasosaa paikallispuhelinverkon puheluminuuteista.

Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden ja minuuttien suuntautuvuus oli jokseenkin samanlainen vuonna 2008 kuin vuonna 2007. Puheluista kolmannes oli paikallispuheluita ja 31 prosenttia suuntautui matkaviestinverkkoon. Kaukopuheluiden osuus oli yhdeksän prosenttia ja ulkomaanpuheluiden osuus vajaat neljä prosenttia. Minuuteista paikallispuheluiden osuus oli 45 prosenttia, kaukopuheluiden osuus kymmenen prosenttia, ulkomaanpuheluiden osuus kuusi prosenttia ja matkaviestinverkkoon suuntautuneiden puheluminuuttien osuus 23 prosenttia.

Matkaviestinverkon palvelut

Matkapuhelimista soitettujen puheluiden ja puheluminuuttien määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Näin tapahtui edelleen vuonna 2008, jolloin matkapuhelimista soitettiin kaikkiaan yli 4,9 miljardia puhelua. Puheluiden määrä lisääntyi kolme prosenttia vuoden 2007 puhelumäärästä. Puheluminuutteja soitettiin matkapuhelimista yli 14,5 miljardia, mikä oli noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2007.

Matkapuhelimista soitettujen puheluiden vuotuinen määrä on yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuoden 2008 puheluminuuttien määrä oli vastaavasti 4,5-kertainen verrattuna vuonna 1998 soitettuun minuuttimäärään.

Puheluista, kuten myös puheluminuuteista, hieman yli 70 prosenttia soitettiin vuonna 2008 edellisvuoden tapaan yksityisasiakkaiden käytössä olleista liittymistä. Matkapuhelimista soitetuista puheluista noin 90 prosenttia suuntautui kotimaisiin matkapuhelinliittymiin, yhdeksän prosenttia kotimaisiin kiinteisiin liittymiin ja loput, noin prosentti, ulkomaisiin liittymiin (kiinteisiin tai matkapuhelinliittymiin). Puheluminuutit suuntautuivat pitkälti vastaavan jakauman mukaisesti.

Puheluiden lailla myös muiden matkaviestinpalveluiden volyymi on kasvanut vuosittain. Vuonna 2008 tekstiviestejä lähetettiin kaikkiaan vajaat 3,6 miljardia kappaletta, 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Multimediaviestejä lähetettiin lähes 38 miljoonaa, 32 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Mobiilidataliikenteen kokonaismäärä kymmenkertaistui vuodesta 2007. Vuonna 2008 siirretyn datan kokonaismäärä oli lähes 4 900 teratavua, kun vuonna 2007 liikenteen kokonaismäärä oli noin 500 teratavua. Valtaosa vuoden 2008 datasiirrosta, 94 prosenttia, oli peräisin yksityisliittymien datasiirrosta.


1) Kokonaispuhelu- tai -minuuttimääriä arvioitaessa on huomioitava, että tilasto ei kata kokonaisuudessaan IP-verkoissa välitettäviä puheluita eikä näin ollen kuvaa kaikkia verkoissa soitettuja puhelu- tai puheluminuuttimääriä.

Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Palveluiden volyymi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_kat_002_fi.html