Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av statistiken över telekommunikation upphör vid Statistikcentralen (11.6.2010)
I fortsättningen produceras uppgifterna av Kommunikationsverket.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/index_sv.html