Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 7.9.2009

Kostnaden för arbetad timme steg med 8,8 procent under april–juni

Under januari–juni 2009 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 8,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, steg med 7,8 procent under motsvarande period. Under april–juni 2009 i den privata sektorn steg förtjänstnivåindex 4,6 procent.

Arbetskraftskostnaderna steg med 3,4 procent från år 2007 till år 2008, exkl. poster av engångsnatur med 4,0 procent.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Då de söckenhelger som infaller under arbetsdagar ökar, inverkar det höjande på ökningen av arbetskraftskostnader under den andra kvartalet år 2009. Statistikcentralen publicerar säsongrensade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg kostnaderna för arbetad timme inom fabriksindustrin med 12,6 procent under april–juni 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen var störst inom metallindustrin, 16,9 procent, och långsammast inom livsmedelsindustrin, 6,0 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna däremot med 7,7 procent under april–juni 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänstenäringarna var ökningen 5,5 procent.

Arbetskraftskostnaders årsförändring inom industri, byggnaden, service och näringrenar totalt (efter verksamhetsområde 2008)

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
    Arbetskraftskostnader, total t Arbetskraftskostnader, exkl. engångsposter
B-E Industri 12,6 10,4
F Byggverksamhet 7,7 7,2
G-N Service 5,5 5,5
B-S Totalt 8,8 7,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2009/02/tvki_2009_02_2009-09-07_tie_001_sv.html