Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 7.9.2010

Kostnaden för arbetad timme minskade med -0,1procent under april–juni

Under april–juni 2010 minskade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med -0,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, förändrade inte me under motsvarande period. Under april–juni 2010 i den privata sektorn steg förtjänstnivåindex 2,2 procent.

Arbetskraftskostnaderna steg med 4,5 procent från år 2008 till år 2009, exkl. poster av engångsnatur med 4,7 procent.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. I år 2010 det var en söckenhelg mindre jämfört med motsvarande period året innan. Antalet söckenhelgerna inverkar i arbetskostnadsindex så att kostnaderna slår ner En söckenhelg beräknad inverkan är omkring 1,5 procent. Statistikcentralen publicerar säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier, då det finns tillräc-kligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen sänkte kostnaderna för arbetad timme inom industrin med –4,4 procent under april-juni 2010 jämfört med motsvarande period året innan.Kostnaderna sänkte inom metallindustrin –8,2 procent och i kemisk industri kostnaderna ökade 1,5 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna med 0,3 procent under april-juni 2010 jämfört med motsvarande period året innan, inom tjänstenäringarna var ökningen 2,3 procent.

Arbetskraftskostnaders årsförändring inom näringrenar totalt, industri, byggnaden och service efter verksamhetsområde 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnade, årsförändring
Arbetskraftskostnade,
totalt
Arbetskraftskostnade,
exkl. engångsposter
B-S Totalt -0,1 0,0
B-E Industri -4,4 -3,3
F Byggverksamhet 0,3 0,4
G-N Service 2,3 1,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/02/tvki_2010_02_2010-09-07_tie_001_sv.html