Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.12.2010

Kostnaden för arbetad timme minskade med -0,5 procent under juli–september

Under juli–september 2010 minskade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med -0,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade 0,5 procent under motsvarande period. Under juli–september 2010 i den privata sektorn steg förtjänstnivåindex 2,0 procent. Både icke-utförd arbetstids och löneposter av engångsnatur minskning inverkade fördröjande till arbetskraftkostnader.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Antalet söckenhelgerna inverkar i arbetskostnadsindex så att kostnaderna slår ner. En söckenhelg beräknad inverkan är omkring 1,5 procent. Statistikcentralen publicerar säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat. Det finns inte söckenhelg i den tredje kvartalen år 2010.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen sänkte kostnaderna för arbetad timme inom industrin med –3,9 procent under juli–september 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna sänkte inom metallindustrin –8,8 procent och i kemisk industri kostnaderna ökade 4,7 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna med 0,8 procent under juli–september 2010 jämfört med motsvarande period året innan, inom tjänstenäringarna var ökningen 1,7 procent.

Arbetskraftskostnaders årsförändring inom näringrenar totalt, industri, byggnaden och service efter verksamhetsområde 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnade, årsförändring
Arbetskraftskostnade,
totalt
Arbetskraftskostnade,
exkl. engångsposter
B-S Totalt -0,5 0,5
B-E Industri -3,9 -2,0
F Byggverksamhet 0,8 1,4
G-N Service 1,7 1,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/03/tvki_2010_03_2010-12-08_tie_001_sv.html