Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 104,6 106,3 108,9 109,1 118,3 119,2 109,1 113,9 113,9
B-E Industri 105,9 104,8 107,4 107,6 116,8 118,1 106,6 112,3 112,7
C Tlllverkning 106,1 105,2 107,6 107,9 117,2 118,4 106,9 112,6 113,0
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,3 105,5 108,5 108,2 117,6 115,3 105,7 111,7 113,7
16, 17 Skogsindustri 107,4 105,9 108,0 106,4 121,2 116,8 104,5 112,2 112,8
19-22 Kemisk industry 102,6 105,2 108,3 109,4 118,6 120,2 106,2 113,6 114,8
24-30 Metallindustri 107,8 105,2 106,8 107,3 114,8 119,1 107,3 112,1 112,6
F Byggverksamhet 104,9 106,0 108,1 108,5 118,3 116,2 108,7 113,0 116,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,2 106,5 109,0 108,8 118,0 118,7 109,0 113,6 112,8
G Handel 95,2 101,1 102,5 103,8 112,3 112,2 102,6 107,7 108,7
H Transport och magasinering 96,4 96,9 98,3 96,8 105,6 104,9 96,4 100,9 96,9
J Information och kommunikation 109,7 110,3 113,7 113,2 120,5 125,2 111,9 117,7 116,8
K Finans och försäkring 107,6 110,4 111,7 110,8 122,1 116,8 114,4 116,0 114,4
Statsektorn, J-R Totalt 105,2 108,4 110,9 107,0 123,1 123,8 111,6 116,4 111,6
Kommuner, E-S Totalt 104,5 106,0 108,4 105,7 115,3 121,3 105,2 111,9 109,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/01/tvki_2013_01_2013-06-10_tau_003_sv.html