Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 9.12.2015

Kostnaden för arbetad timme steg med 1,0 procent under juli-september från året innan

Under juli-september 2015 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,2 procent under juli-september 2015. Arbetskraftskostnaderna exkl. löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 0,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period steg förtjänstnivåindexet med 1,2 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, Petri Ruohonen 029 551 3465, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2015/03/tvki_2015_03_2015-12-09_tie_001_sv.html