Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik