Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 4. Ympäristönsuojelun toimintamenot teollisuudenaloittain

  Käyttö- ja kunnossa-
pitomenot
Muut toimintamenot Yhteensä
1 000 €
2008 Energia- ja vesihuolto 33 849 31 120 64 970
Metsäteollisuus 122 228 7 762 129 990
Kemian- ja mineraaliteollisuus 93 620 7 725 101 346
Metalliteollisuus 117 677 8 608 126 286
Muu teollisuus 74 529 6 385 80 915
Yhteensä 441 906 61 603 503 509
2009 Energia- ja vesihuolto 48 334 31 791 80 126
Metsäteollisuus 99 566 6 294 105 861
Kemian- ja mineraaliteollisuus 121 353 8 722 130 075
Metalliteollisuus 111 219 8 968 120 188
Muu teollisuus 81 152 6 047 87 200
Yhteensä 461 625 61 825 523 451
2010 Energia- ja vesihuolto 52 544 19 421 71 966
Metsäteollisuus 104 095 7 259 111 355
Kemian- ja mineraaliteollisuus 82 075 8 040 90 116
Metalliteollisuus 122 032 8 250 130 283
Muu teollisuus 88 308 33 940 122 249
Yhteensä 449 058 76 913 525 971

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2010, Liitetaulukko 4. Ympäristönsuojelun toimintamenot teollisuudenaloittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2010/tymm_2010_2012-04-25_tau_004_fi.html

Jaa