Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 14.5.2013

Största delen av industrins miljöinvesteringar till luftskydd år 2011

Industrins investeringar i miljöskydd ökade från tidigare år och uppgick till nästan 260 miljoner euro år 2011. De största investerarna inom industribranscherna var energiproduktionen samt den kemiska industrin. Investeringarna inom miljöskyddet allokerades främst till luftskydd samt till avfallshantering och markskydd. Av alla industrins miljöutgifter utgjordes den största delen dock av verksamhetsutgifter för miljöskydd, av vilka huvuddelen utgörs av drifts- och underhållskostnader för miljöskyddsutrustningar.

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2011

Allokering av investeringarna i miljöskydd år 2011

Industrins investeringar i miljöskydd var totalt nästan 260 miljoner euro år 2011, vilket är mer än tidigare år. Mest investerade energiproduktionen, där miljöinvesteringarna ökade och steg till omkring 86 miljoner euro. Över hälften av miljöinvesteringarna inom energiproduktionen riktades till luftskydd. Näst mest investerade kemi- och mineralindustrin, ungefär 67 miljoner euro, varav omkring hälften investerades i avfallshantering samt mark- och grundvattenskydd.

Största andelen av industrins samtliga miljöinvesteringar (51 %) allokerades till luftskydd år 2011. Till avfallshantering samt mark- och grundvattenskydd allokerades 36 procent av miljöinvesteringarna. Vattenskyddets andel av miljöinvesteringarna sjönk till 11 procent, men av verksamhetsutgifterna allokerades fortfarande största andelen till vattenskydd. År 2011 uppgick andelen till 37 procent av drifts- och underhållskostnaderna för miljöskydd.

Förutom investeringar uppkommer driftskostnader samt andra verksamhetsutgifter för miljöskyddsutrustningar och -åtgärder, såsom administrations- och forskningskostnader. Verksamhetsutgifterna för miljöskydd var år 2011 nästan 620 miljoner euro, vilket utgjorde 70 procent av alla miljöskyddsutgifter inom industrin. Den största delen (85 %) av alla verksamhetsutgifter utgjordes av drifts- och underhållskostnader för olika miljöskyddsutrustningar.


Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2011/tymm_2011_2013-05-14_tie_001_sv.html