Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina vuonna 2015
20.10.2017
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2015 lopussa perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina (338 000 henkilöä), kun perheettömät palkansaajat työskentelivät useimmiten palvelu- ja myyntityöntekijöinä (103 000). Perheellisiä palkansaajia työskenteli perheettömiin palkansaajiin verrattuna suhteellisesti enemmän eritysasiantuntijoina, asiantuntijoina, johtajina ja sotilaina. 1)

Seuraava julkistus:
19.12.2017

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

Jaa