Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kymenlaakson nuoret muita harvemmin töissä tai koulutuksessa 2016
16.2.2018
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Kymenlaaksossa asuvista 18 - 24-vuotiaista 27 prosenttia oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 1) vuoden 2016 lopussa: Maakunnan 12 460 nuoresta 3 310 oli työttömänä, eläkkeellä tai kuului ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat. Koko maassa ei töissä eikä koulutuksessa olevien nuorten osuus oli 19 prosenttia. Maakunnista Kymenlaaksossa osuus on ollut suurin kaikkina vuosina 2011 - 2016 välillä.

Seuraava julkistus:
25.5.2018

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

Jaa