Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2017 arbetade personer med utländsk bakgrund vanligen inom näringsgrenen lokalvård
3.10.2019
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade år 2017 totalt 11 300 personer med utländsk bakgrund inom näringsgrenen lokalvård. Omkring åtta procent av sysselsatta med utländsk bakgrund arbetade inom lokalvård. Sedan år 2010 har lokalvård har varit den vanligaste näringsgrenen bland befolkningen med utländsk bakgrund. När man granskar enligt grupper baserat på antalet vistelseår i landet var det vanligare att arbeta inom lokalvård bland sysselsatta som bott en kortare tid i landet.

Nästa offentliggörande:
1.11.2019

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html