Liitetaulukko 4. Työvoimaosuudet lasten lukumäärän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat

  Vuosi
2008 2009
Työvoimaosuus, % Työvoimaosuus, %
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 85,3 84,6
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 88,6 87,3
- 1 lapsi 89,6 87,5
- 2 lasta 91,1 90,2
- 3 lasta tai enemmän 81,7 81,4
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 83,4 83,1
Miehet Yhteensä 87,2 86,2
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 95,2 94,4
- 1 lapsi 95,0 93,9
- 2 lasta 96,8 95,7
- 3 lasta tai enemmän 92,4 93,2
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 82,9 81,8
Naiset Yhteensä 83,3 83,0
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 82,4 80,6
- 1 lapsi 84,8 81,9
- 2 lasta 85,7 84,9
- 3 lasta tai enemmän 71,3 70,0
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 83,9 84,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2009 2009, Liitetaulukko 4. Työvoimaosuudet lasten lukumäärän mukaan 2008 - 2009, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/16/tyti_2009_16_2010-10-12_tau_004_fi.html