Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska dotterbolag betydande inom industrin
18.12.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 92,2 miljarder euro år 2017. Detta var nio procent mer än året innan. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Mest omsättning genererade de svenska, tyska, amerikanska, schweiziska och danska företagen. De svenska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var 22,1 procent. De utländska företagen sysselsatte 254 980 personer dvs. något mer än året innan. Antalet utländska företag minskade något och uppgick till 4 308 företag.

Nästa offentliggörande:
19.12.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html